Welkom bij Concertband Musica-Ham

We stellen de Muziekfabriek voor:De Muziekfabriek is het miniorkest van onze jongste muzikanten die de eerste passen zetten in de instrumentale muziek.

Reeds nadat ze met hun instrument een paar maanden les hebben gehad in de muziekacademie kunnen ze met onze jongeren musiceren.

Zij worden gedirigeerd en begeleid door enthousiaste muzikanten die de muziek aanpassen aan het individuele niveau.

Het is een perfect opstapje naar het JOK.

De repetities gaan door in zaal St. Jan te Ham (Genebos).

Wij repeteren elke woensdag van 18u30 tot 19u30, behalve tijdens de schoolvakanties.

Meer inlichtingen kan je bekomen bij onze bestuursleden of via een berichtje: zie onderzijde van deze pagina.

Copyright Musica-HAM © 2020. All rights reserved.
Website en databasedesign door Musica-HAM webmaster ©.
Privacybeleid